Về SkyERP

Chúng tôi cung cấp giải pháp Odoo được tuỳ chỉnh theo doanh nghiệp bạn

SkyERP là công ty chuyên về giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP trên nền tảng Odoo

10 năm kinh nghiệm triển khai ERP cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô tại Việt Nam và Khu vực. 

Chúng tôi là đối tác chính thức của Odoo cung cấp giải pháp doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Chúng tôi làm việc với các công ty ở mọi quy mô để tìm ra và giải quyết các thách thức đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp..

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh

Tầm nhìn của SkyERP

Tầm nhìn của SkyERP là giúp cho mọi  doanh nghiệp ở mọi quy mô hoạt động hiệu quả hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống con người thông qua cung cấp các công cụ và giải pháp Công nghệ Thông tin được thiết kế đúng cách.

Chúng tôi tin rằng các phần mềm cho doanh nghiệp cần đáp ứng được các nhu cầu phức tạp mà không cần trở lên phức tạp. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp phần mềm đầy đủ tính năng, tích hợp chặt chẽ, dễ dàng nâng cấp và bổ sung tính năng, trong khi chạy mượt mà cho mọi doanh nghiệp, đối với mọi người dùng

Nhiệm vụ của chúng tôi

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp một hệ thống các ứng dụng doanh nghiệp đầy đủ chức năng đáp ứng mọi yêu cầu về quản lý mà họ cần để hoạt động và phát triển kinh doanh của họ.

Chúng tôi bắt đầu với những điểm khó khăn và hiểu rõ hơn về các quy trình và hệ thống cũ của bạn. Sau đó chúng tôi vạch ra một giải pháp hệ thống quản lý kinh doanh tích hợp. Tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án, chúng tôi có thể đưa vào áp dụng từ một vài mô-đun Odoo hoặc nhiều hơn các mô-đun Odoo.

Odoo • Văn bản và hình ảnh