Bán thuê bao
Thuê bao được áp dụng cho các trường họp bán hàng có tính định kỳ lặp lại, ví dụ các dịch vụ thuê trả tiền theo tháng / quý / năm, với Odoo bạn có thể quản lý thuê bao

Việc bán các sản phẩm thuê bao sẽ mang lại cho bạn doanh thu dự đoán được, giúp bạn lập kế hoạch trước dễ dàng hơn nhiều.

Từ ứng dụng bán hàng, hãy tạo báo giá cho khách hàng mong muốn và chọn sản phẩm đăng ký mà bạn đã tạo trước đó từ Ứng dụng thuê bao / subscription.

Khi bạn xác nhận bán, đăng ký sẽ được tạo tự động. Bạn sẽ thấy một liên kết trực tiếp từ đơn bán hàng đến Đăng ký ở góc trên bên phải.

Bán thuê bao
Administrator
10 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Xuất hoá đơn chi phí của bạn lại cho khách hàng
Thường xảy ra trường hợp nhân viên của bạn phải tiêu tiền cá nhân của họ trong khi thực hiện một dự án cho khách hàng của bạn. Hãy lấy ví dụ về một nhà tư vấn trả tiền cho một khách sạn để làm việc trên trang web của khách hàng của bạn. Là một công ty, bạn muốn có thể lập hóa đơn chi phí đó cho khách hàng của mình.