Cách nhập sản phẩm với danh mục và biến thể
Mẫu nhập được cung cấp trong công cụ nhập dữ liệu phổ biến nhất để nhập (danh bạ, sản phẩm, bảng sao kê ngân hàng, v.v.). Bạn có thể mở chúng bằng bất kỳ phần mềm bảng tính nào (Microsoft Office, OpenOffice, Google Drive, v.v.).

Mẫu nhập được cung cấp trong công cụ nhập dữ liệu phổ biến nhất để nhập (danh bạ, sản phẩm, bảng sao kê ngân hàng, v.v.). Bạn có thể mở chúng bằng bất kỳ phần mềm bảng tính nào (Microsoft Office, OpenOffice, Google Drive, v.v.).

  • Loại bỏ các cột bạn không cần. Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa ID (xem lý do tại sao ở đây bên dưới).
  • Đặt một ID duy nhất cho mọi bản ghi bằng cách kéo trình tự ID xuống.
  • Không thay đổi nhãn của các cột bạn muốn nhập. Nếu không Odoo sẽ không nhận ra chúng nữa và bạn sẽ phải tự lập bản đồ chúng trong màn hình nhập.
  • Để thêm các cột mới, hãy thoải mái thêm các cột mới nhưng các trường cần tồn tại trong Odoo. Nếu Odoo không khớp tên cột với một trường, bạn có thể thực hiện thủ công khi nhập bằng cách duyệt qua danh sách các trường có sẵn.

ID là số nhận dạng duy nhất cho mục hàng. Hãy sử dụng một trong những phần mềm trước đó của bạn để dễ dàng chuyển đổi sang Odoo.

Đặt một ID không bắt buộc khi nhập nhưng nó giúp ích trong nhiều trường hợp:

  • Cập nhật các lần nhập: bạn có thể nhập cùng một tệp nhiều lần mà không tạo bản sao;
  • Nhập các trường quan hệ (xem ở đây bên dưới).

Một đối tượng Odoo luôn liên quan đến nhiều đối tượng khác (ví dụ: một sản phẩm được liên kết với danh mục sản phẩm, thuộc tính, nhà cung cấp, v.v.). Để nhập các quan hệ đó, trước tiên bạn cần nhập các bản ghi của đối tượng liên quan từ menu danh sách của chính chúng.

Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng tên của bản ghi liên quan hoặc ID của nó. ID được mong đợi khi hai bản ghi có cùng tên. Trong trường hợp này, hãy thêm ”/ ID” vào cuối tiêu đề cột (ví dụ: đối với các thuộc tính sản phẩm: Thuộc tính sản phẩm / Thuộc tính / ID).

Cách nhập sản phẩm với danh mục và biến thể
Administrator
10 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Bán thuê bao
Thuê bao được áp dụng cho các trường họp bán hàng có tính định kỳ lặp lại, ví dụ các dịch vụ thuê trả tiền theo tháng / quý / năm, với Odoo bạn có thể quản lý thuê bao