Giao hàng và xuất hóa đơn đến các địa chỉ khác nhau
Với Bán hàng Odoo, bạn có thể định cấu hình các địa chỉ khác nhau để giao hàng và lập hóa đơn

Với Bán hàng Odoo, bạn có thể định cấu hình các địa chỉ khác nhau để giao hàng và lập hóa đơn. Đối với một số khách hàng, sẽ rất thực tế khi xác định địa chỉ thanh toán và giao hàng cụ thể. Thật vậy, không phải ai cũng có cùng địa điểm giao hàng với địa điểm lập hóa đơn.

Đi tới Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt tính năng Địa chỉ khách hàng .

Làm thế nào để kích hoạt các địa chỉ khách hàng khác nhau trên Bán hàng Odoo?

Khi bạn tạo báo giá, bạn phải thêm khách hàng. Khách hàng này có thể là một công ty hoặc một người có địa chỉ thanh toán và giao hàng cụ thể đã được xác định và đăng ký trong hệ thống hoặc có thể là khách hàng mới. Trong trường hợp này, bạn phải Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu liên hệ cho khách hàng mới của mình và liên kết nó với một công ty, nếu cần. Trong biểu mẫu liên hệ này, bạn sẽ có thể thêm, xóa và sửa đổi hóa đơn và địa chỉ giao hàng.

Làm cách nào để thêm địa chỉ từ báo giá trên Odoo Sales?

Trước đây, chúng tôi đã nói về biểu mẫu liên hệ mà bạn có thể điền trực tiếp từ báo giá hoặc đơn đặt hàng để thêm địa chỉ thanh toán và giao hàng cho khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn đi đến Bán hàng ‣ Đơn đặt hàng ‣ Khách hàng , bạn có thể tạo hoặc sửa đổi mọi khách hàng bạn muốn và thêm, xóa hoặc sửa đổi địa chỉ hóa đơn và giao hàng ngay lập tức ở đó, trước khi tạo báo giá.

Làm cách nào để thêm địa chỉ từ biểu mẫu liên hệ trên Odoo Sales?

Giống như ví dụ trước, chuyển đến Bán hàng ‣ Đơn hàng ‣ Khách hàng và tạo một khách hàng mới. Tại đó, bạn có thể thêm thông tin công ty nhưng quan trọng hơn, bạn có thể nhập địa chỉ thanh toán và giao hàng trong tab Danh bạ & Địa chỉ .

Làm thế nào để quản lý các địa chỉ khách hàng khác nhau trên Odoo Sales?

Sau khi hoàn tất, bạn có thể quay lại trang tổng quan Bán hàng của mình và tạo một bảng báo giá mới. Bây giờ, nếu bạn nhập khách hàng mới của mình, bạn sẽ thấy rằng các trường khác sẽ do chính họ điền với thông tin đã lưu trước đó cho địa chỉ thanh toán và giao hàng.

Các trường báo giá tự động điền trên Odoo Sales

Với app Bán hàng Odoo, giờ đây việc sử dụng nhiều địa chỉ khác nhau rất tiện lợi cho tính năng xuất hóa đơn và giao hàng.

Giao hàng và xuất hóa đơn đến các địa chỉ khác nhau
Administrator
8 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Sử dụng thời hạn báo giá để kích thích khách hàng của bạn
Khi gửi báo giá, điều quan trọng là đặt ra thời hạn để khuyến khích khách hàng của bạn hành động. Thật vậy, điều này sẽ kích thích họ vì họ sẽ sợ bỏ lỡ một giao dịch tốt và nó cũng sẽ cho phép bạn tự bảo vệ mình trong trường hợp bạn phải thực hiện một đơn đặt hàng với mức giá không còn mang lại lợi nhuận cho bạn