Gửi hoá đơn chiếu lệ - Pro-Forma Invoice
Hóa đơn chiếu lệ thường được sử dụng làm hóa đơn sơ bộ kèm theo báo giá hoặc cho mục đích hải quan trong nhập khẩu. Chúng khác với hóa đơn thông thường ở chỗ không phải là yêu cầu hoặc yêu cầu thanh toán.

Hóa đơn chiếu lệ là một hóa đơn rút gọn hoặc ước tính trước khi giao hàng. Nó ghi chú loại và số lượng hàng hóa, giá trị của chúng và các thông tin quan trọng khác như trọng lượng và phí vận chuyển. Hóa đơn chiếu lệ thường được sử dụng làm hóa đơn sơ bộ kèm theo báo giá hoặc cho mục đích hải quan trong nhập khẩu. Chúng khác với hóa đơn thông thường ở chỗ không phải là yêu cầu hoặc yêu cầu thanh toán.

Đi tới SALES ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt tính năng Pro-Forma Invoice .

Từ bất kỳ báo giá hoặc đơn hàng bán hàng nào, bạn đều có thể lựa chọn gửi hóa đơn chiếu lệ.

Khi bạn nhấp vào gửi, Odoo sẽ gửi một email có đính kèm hóa đơn chiếu lệ.

Gửi hoá đơn chiếu lệ - Pro-Forma Invoice
Administrator
10 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hóa đơn dựa trên số lượng giao hoặc đặt hàng
Các chính sách kinh doanh khác nhau có thể yêu cầu các tùy chọn khác nhau để lập hóa đơn: