Lập hóa đơn theo từng mốc thời gian
Lập hóa đơn theo từng mốc thời gian có thể được sử dụng cho các dự án đắt tiền hoặc quy mô lớn, với mỗi mốc đại diện cho một chuỗi công việc rõ ràng sẽ từng bước xây dựng cho đến khi hoàn thành hợp đồng. Phương thức lập hóa đơn này phù hợp với cả công ty được đảm bảo thu được dòng tiền ổn định trong suốt thời gian dự án và khách hàng có thể theo dõi tiến độ của dự án và thanh toán thành nhiều đợt.

Lập hóa đơn theo từng mốc thời gian có thể được sử dụng cho các dự án đắt tiền hoặc quy mô lớn, với mỗi mốc đại diện cho một chuỗi công việc rõ ràng sẽ từng bước xây dựng cho đến khi hoàn thành hợp đồng. Phương thức lập hóa đơn này phù hợp với cả công ty được đảm bảo thu được dòng tiền ổn định trong suốt thời gian dự án và khách hàng có thể theo dõi tiến độ của dự án và thanh toán thành nhiều đợt.

Trong Odoo, mỗi cột mốc trong dự án của bạn được coi là một sản phẩm. Để cấu hình sản phẩm hoạt động theo cách này, hãy chuyển đến bất kỳ biểu mẫu sản phẩm nào.

Bạn phải đặt loại sản phẩm là Dịch vụ trong phần thông tin chung và chọn Các mốc trong tab bán hàng.

Từ đơn đặt hàng, bạn có thể chỉnh sửa thủ công số lượng đã giao khi hoàn thành một mốc quan trọng.

Sau đó, bạn có thể lập hóa đơn cho mốc đầu tiên đó.

Lập hóa đơn theo từng mốc thời gian
Administrator
10 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hóa đơn dựa trên thời gian và vật liệu
Thời gian và Vật liệu thường được sử dụng trong các dự án trong đó không thể ước tính chính xác quy mô của dự án hoặc khi dự kiến ​​các yêu cầu của dự án rất có thể sẽ thay đổi.