Nhận chữ ký để xác nhận đơn hàng
Chữ ký trực tuyến giống như "dấu vân tay" điện tử. Bằng cách sử dụng chúng trên Odoo, bạn sẽ nhận được xác nhận đơn đặt hàng tự động. Bạn và khách hàng của bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi sử dụng tính năng này so với quy trình truyền thống.

Chữ ký trực tuyến giống như "dấu vân tay" điện tử. Bằng cách sử dụng chúng trên Odoo, bạn sẽ nhận được xác nhận đơn đặt hàng tự động. Bạn và khách hàng của bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian khi sử dụng tính năng này so với quy trình truyền thống.

Đi tới Cài đặt Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ và kích hoạt tính năng Chữ ký Trực tuyến .

Làm cách nào để kích hoạt chữ ký trực tuyến trên Odoo Sales?

Khi bạn gửi báo giá cho khách hàng, họ có thể chấp nhận ngay lập tức và ký tên trực tuyến. Khi nhấp vào Sign & Pay , họ có lựa chọn vẽ chữ ký của riêng mình, tự động điền vào trường bằng chữ ký tự động hoặc tải tệp từ máy tính của họ. Dưới đây là một ví dụ về chữ ký tự động:

Làm thế nào để xác nhận đơn hàng bằng chữ ký trên Odoo Sales?

Sau khi đã ký, bạn sẽ có thể chọn phương thức thanh toán của mình. Sau đó, khi báo giá sẽ được thanh toán và xác nhận, đơn hàng giao hàng sẽ được Odoo tự động tạo.

Nhận chữ ký để xác nhận đơn hàng
Administrator
8 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Thêm điều khoản & điều kiện
Việc xác định rõ các điều khoản và điều kiện là điều cần thiết để đặt ra các điểm quan trọng trong hợp đồng như điều khoản thanh toán, giới hạn trách nhiệm và điều khoản giao hàng giữa khách hàng và người bán