Sử dụng các mẫu báo giá
Bằng cách tạo các mẫu báo giá tùy chỉnh, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thật vậy, với việc sử dụng các mẫu, bạn sẽ có thể gửi các báo giá hoàn chỉnh với tốc độ nhanh.

Bằng cách tạo các mẫu báo giá tùy chỉnh, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thật vậy, với việc sử dụng các mẫu, bạn sẽ có thể gửi các báo giá hoàn chỉnh với tốc độ nhanh.

Để bật tính năng này, hãy đi tới Cài đặt Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ và kích hoạt Mẫu Báo giá .

Làm cách nào để bật các mẫu báo giá trên Odoo Sales?

Để thuận tiện hơn nữa, bạn cũng nên thêm tính năng Trình tạo Báo giá sẽ giúp bạn thiết kế các mẫu báo giá rất dễ dàng. Tùy chọn này sẽ tự động cài đặt Ứng dụng trang web Odoo.

Làm cách nào để bật trình tạo báo giá trên Bán hàng Odoo?

Các mẫu báo giá nằm trong Cấu hình Bán hàng ‣ .

Bạn có thể tạo một mẫu mới hoặc chỉnh sửa một mẫu hiện có. Sau khi đặt tên, bạn sẽ có thể chọn sản phẩm và số lượng cũng như thời gian hết hạn của báo giá.

Tạo mẫu báo giá mới trên Odoo Sales

Bạn sẽ có khả năng thiết kế mẫu của mình và chỉnh sửa giao diện khách hàng để quản lý những gì khách hàng sẽ thấy trước khi chấp nhận và thanh toán báo giá. Ví dụ: bạn sẽ có thể mô tả công ty, dịch vụ và sản phẩm của mình. Để làm như vậy, bạn có thể nhấp vào Chỉnh sửa và bạn sẽ được đưa đến trình tạo báo giá.

Thiết kế mẫu báo giá của bạn trên Odoo Sales

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa nội dung mẫu của mình bằng cách kéo và thả các khối xây dựng khác nhau để tổ chức báo giá của bạn. Ví dụ: bạn có thể thêm một khối nội dung để mô tả sản phẩm của mình.

Kéo và thả các khối xây dựng để tạo mẫu báo giá của bạn trên Odoo Sales

Khi tạo báo giá, bạn có thể chọn một mẫu cụ thể.

Chọn một mẫu cụ thể trên Bán hàng Odoo

Mẫu tạo thuận lợi cho quá trình xác nhận bằng cách cho phép khách hàng ký điện tử hoặc thanh toán trực tuyến. Bạn có thể kích hoạt hai tùy chọn này trực tiếp trong chính mẫu báo giá.

Cho phép khách hàng của bạn ký điện tử hoặc thanh toán trực tuyến trên Bán hàng Odoo
Sử dụng các mẫu báo giá
Administrator
10 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Tạo và quản lý đơn hàng với Odoo - SkyERP