Thanh toán để xác nhận đơn hàng
Với Bán hàng Odoo, bạn có thể sử dụng thanh toán trực tuyến để nhận xác nhận đơn đặt hàng tự động. Thanh toán trực tuyến được thực hiện ngay lập tức nên rất tiện lợi và tiết kiệm nhiều thời gian trong quy trình bán hàng cơ bản.

Nhìn chung, thanh toán trực tuyến được coi là một giải pháp thay thế nhanh chóng và an toàn cho các phương thức thanh toán truyền thống. Nó thường rẻ hơn, dễ dàng hơn và nhanh hơn so với các phương thức thanh toán khác. Nó đặc biệt hữu ích và hiệu quả cho các giao dịch quốc tế. Với Bán hàng Odoo, bạn có thể sử dụng thanh toán trực tuyến để nhận xác nhận đơn đặt hàng tự động. Thanh toán trực tuyến được thực hiện ngay lập tức nên rất tiện lợi và tiết kiệm nhiều thời gian trong quy trình bán hàng cơ bản.

Chuyển đến Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt tính năng Thanh toán trực tuyến .

Làm cách nào để kích hoạt thanh toán trực tuyến trên Bán hàng Odoo?

Tại đó, bạn sẽ có quyền truy cập trực tiếp vào trang Người nhận thanh toán . Nó sẽ cho phép bạn chọn và định cấu hình các công ty mua lại mà bạn lựa chọn. Trước khi tạo hoặc sửa đổi bên nhận thanh toán, hãy nhớ xem tài liệu của chúng tôi về cách được thanh toán với bên nhận thanh toán, chẳng hạn như Định cấu hình tài khoản Paypal của bạn , Authorize.Net và các tài liệu khác trong tài liệu Người nhận thanh toán .

Sau khi mở báo giá từ email nhận được của họ, khách hàng của bạn sẽ có các khả năng khác nhau để thực hiện thanh toán trực tuyến của họ. Ví dụ:

Làm thế nào để đăng ký thanh toán trên Odoo Sales?
Thanh toán để xác nhận đơn hàng
Administrator
10 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Thêm sản phẩm tùy chọn
Việc sử dụng các sản phẩm tùy chọn là một chiến lược tiếp thị cho các sản phẩm bán chéo cùng với một sản phẩm cốt lõi. Mục đích là cung cấp các sản phẩm hữu ích và có liên quan cho khách hàng của bạn