Thêm sản phẩm tùy chọn
Việc sử dụng các sản phẩm tùy chọn là một chiến lược tiếp thị cho các sản phẩm bán chéo cùng với một sản phẩm cốt lõi. Mục đích là cung cấp các sản phẩm hữu ích và có liên quan cho khách hàng của bạn

Việc sử dụng các sản phẩm tùy chọn là một chiến lược tiếp thị cho các sản phẩm bán chéo cùng với một sản phẩm cốt lõi. Mục đích là cung cấp các sản phẩm hữu ích và có liên quan cho khách hàng của bạn. Ví dụ, nếu khách hàng muốn mua ô tô, họ có quyền lựa chọn đặt cốp mở tự động và ghế mát xa, hoặc không đặt sản phẩm chất lượng cao như vậy và chỉ cần mua xe của mình.

Với Bán hàng Odoo SkyERP, bạn có thể thêm hoặc sửa đổi các sản phẩm tùy chọn trực tiếp trên bảng báo giá (trong tab Sản phẩm Tùy chọn , như bạn có thể thấy bên dưới).

Cách thêm các sản phẩm tùy chọn vào báo giá của bạn trên Bán hàng Odoo

Trên thực tế, khách hàng của bạn sẽ có thể thêm các sản phẩm tùy chọn khác nhau vào đơn đặt hàng của họ bằng cách sử dụng các giỏ hàng được liên kết với bố cục thân thiện với người dùng. Hơn thế nữa, nếu khách hàng chọn tất cả các sản phẩm tùy chọn được gợi ý, các mục bổ sung này sẽ tự động điền vào bảng báo giá do nhân viên bán hàng quản lý.

Cách chọn các sản phẩm tùy chọn trên Odoo Sales

Như vậy, nhân viên bán hàng sẽ nhìn thấy từng chuyển động của khách hàng và theo dõi đơn hàng sẽ tốt hơn.

Cách theo dõi từng chuyển động của khách hàng trên Odoo Sales

Hãy nhớ xem tài liệu của chúng tôi về Sử dụng mẫu báo giá để hiểu cách bạn có thể kích hoạt, tạo, thiết kế và quản lý các mẫu báo giá của riêng mình trước khi đọc phần này.

Đối với các mẫu báo giá, bạn cũng có tab Sản phẩm Tùy chọn , nơi bạn có thể thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan.

Cách thêm sản phẩm tùy chọn vào mẫu báo giá của bạn trên Odoo Sales

Với Odoo Sales, việc hiểu nhu cầu của khách hàng trở nên thật dễ dàng.

Thêm sản phẩm tùy chọn
Administrator
8 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Sử dụng các mẫu báo giá
Bằng cách tạo các mẫu báo giá tùy chỉnh, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thật vậy, với việc sử dụng các mẫu, bạn sẽ có thể gửi các báo giá hoàn chỉnh với tốc độ nhanh.