Xuất hoá đơn chi phí của bạn lại cho khách hàng
Thường xảy ra trường hợp nhân viên của bạn phải tiêu tiền cá nhân của họ trong khi thực hiện một dự án cho khách hàng của bạn. Hãy lấy ví dụ về một nhà tư vấn trả tiền cho một khách sạn để làm việc trên trang web của khách hàng của bạn. Là một công ty, bạn muốn có thể lập hóa đơn chi phí đó cho khách hàng của mình.

Thường xảy ra trường hợp nhân viên của bạn phải tiêu tiền cá nhân của họ trong khi thực hiện một dự án cho khách hàng của bạn. Hãy lấy ví dụ về một nhà tư vấn trả tiền cho một khách sạn để làm việc trên trang web của khách hàng của bạn. Là một công ty, bạn muốn có thể lập hóa đơn chi phí đó cho khách hàng của mình.

Để theo dõi và lập hóa đơn chi phí, bạn sẽ cần ứng dụng chi phí. Đi tới Ứng dụng ‣ Chi phí để cài đặt nó.

Bạn cũng nên kích hoạt tính năng tài khoản phân tích để liên kết chi phí với đơn đặt hàng, để làm như vậy, hãy chuyển đến Cài đặt lập hóa đơn ‣ Cấu hình ‣ và kích hoạt Kế toán phân tích .

Từ ứng dụng chi phí, bạn hoặc nhà tư vấn của bạn có thể tạo một cái mới, ví dụ: khách sạn trong tuần đầu tiên trên trang web của khách hàng của bạn.

Sau đó, bạn có thể nhập mô tả có liên quan và chọn một sản phẩm hiện có hoặc tạo một sản phẩm mới từ ngay tại đó.

Ở đây, chúng tôi đang tạo ra một sản phẩm Khách sạn :

Trong tab lập hóa đơn, hãy chọn Số lượng đã giao và chọn Theo giá gốc hoặc Giá bán tùy thuộc vào việc bạn muốn lập hóa đơn cho chi phí của mình hoặc giá bán đã thỏa thuận trước đó.

Để sửa đổi hoặc tạo thêm sản phẩm, hãy chuyển đến Chi phí ‣ Cấu hình ‣ Sản phẩm chi phí .

Trở lại chi phí, thêm đơn đặt hàng bán ban đầu vào chi phí để gửi.

Sau đó nó có thể được gửi cho người quản lý, được phê duyệt và cuối cùng là được đăng.

Sau đó, nó sẽ nằm trong đơn bán hàng và sẵn sàng được lập hóa đơn.

Xuất hoá đơn chi phí của bạn lại cho khách hàng
Administrator
10 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Lập hóa đơn theo từng mốc thời gian
Lập hóa đơn theo từng mốc thời gian có thể được sử dụng cho các dự án đắt tiền hoặc quy mô lớn, với mỗi mốc đại diện cho một chuỗi công việc rõ ràng sẽ từng bước xây dựng cho đến khi hoàn thành hợp đồng. Phương thức lập hóa đơn này phù hợp với cả công ty được đảm bảo thu được dòng tiền ổn định trong suốt thời gian dự án và khách hàng có thể theo dõi tiến độ của dự án và thanh toán thành nhiều đợt.