Bắt đầu với Odoo
Các kiến thức cần thiết để bắt đầu sử dụng Odoo, bao gồm các thiết lập cần thiết, phân quyền người dùng và các thao tác chung trong Odoo
 
Về Chúng tôi

Đây là nơi chúng tôi chia sẻ về các kiến thức liên quan tới Odoo ERP và quản trị doanh nghiệp nói chung, các chủ đề bao gồm mọi vấn đề của quản trị doanh nghiệp từ bán hàng, kho, mua hàng, kế toán tài chính, nhân sự, sản xuất, IoT và các nghiệp vụ trong doanh nghiệp.

Follow Us
Lưu trữ