Cách tạo ID ứng dụng Unsplash
Unsplash là trang web cho phép bạn sử dụng rất nhiều ảnh chất lượng cao, miễn phí hoàn toàn và có bản quyền


  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chi tiết ứng dụng của bạn. Các ứng dụng ID sẽ hiển thị trong URL của trình duyệt. URL phải giống nhưhttps://unsplash.com/oauth/applications/<application_id>

Là người dùng không phải là SaaS , bạn sẽ không thể đăng ký khóa sản xuất và sẽ bị giới hạn đối với khóa kiểm tra có giới hạn 50 yêu cầu mỗi giờ. 

Cách tạo ID ứng dụng Unsplash
Administrator
6 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Tạo khoá truy cập Unsplash
Unsplash là một trang cung cấp các ảnh miễn phí tuyệt đẹp và đa dạng, bạn có thể sử dụng chúng trong trang web của mình mà không cần lo lắng về bản quyền, tuyệt vời hơn nữa là Odoo có thể tích hợp với Unsplash thông qua khoá API