Kích hoạt chế độ phát triển trong Odoo
Chế độ phát triển hoặc gỡ lỗi cho phép bạn truy cập vào các công cụ bổ sung và nâng cao.

Chuyển đến Cài đặt Kích hoạt chế độ nhà phát triển .

Tổng quan về các tùy chọn gỡ lỗi trong cài đặt trong Odoo

Sau khi được kích hoạt, tùy chọn Tắt chế độ nhà phát triển sẽ khả dụng.

Chuyển đến cài đặt và tiện ích mở rộng của trình duyệt web của bạn và tìm kiếm Odoo Debug . Khi tiện ích mở rộng được cài đặt, một biểu tượng mới sẽ được hiển thị trên thanh công cụ của bạn.
Đối với tiện ích mở rộng Odoo Debug , một lần nhấp cho phép phiên bản bình thường của chế độ, trong khi nhấp đúp cho phép mở rộng bằng tài sản. Để tắt nó, sử dụng một cú nhấp chuột.
Xem biểu tượng gỡ lỗi của odoo trên thanh công cụ của chrome

Trong URL thêm ?debug=1hoặc ?debug=truesau web .

Tổng quan về một url với lệnh chế độ gỡ lỗi được thêm vào trong Odoo

Có thể truy cập các công cụ chế độ Nhà phát triển từ nút Mở Công cụ dành cho nhà phát triển , nằm trên tiêu đề của các trang của bạn.

Tổng quan về trang giao diện điều khiển và biểu tượng gỡ lỗi được hiển thị trong Odoo
Kích hoạt chế độ phát triển trong Odoo
Administrator
4 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Đồng bộ hóa Lịch Google với Odoo
Odoo được tích hợp hoàn hảo với Lịch Google để bạn có thể xem và quản lý các cuộc họp của mình từ cả hai nền tảng (cập nhật đi theo cả hai hướng).