Tạo khoá truy cập Unsplash
Unsplash là một trang cung cấp các ảnh miễn phí tuyệt đẹp và đa dạng, bạn có thể sử dụng chúng trong trang web của mình mà không cần lo lắng về bản quyền, tuyệt vời hơn nữa là Odoo có thể tích hợp với Unsplash thông qua khoá API
  • Unsplash là một trang cung cấp các ảnh miễn phí tuyệt đẹp và đa dạng, bạn có thể sử dụng chúng trong trang web của mình mà không cần lo lắng về bản quyền, tuyệt vời hơn nữa là Odoo có thể tích hợp với Unsplash thông qua khoá API, dưới đây là các bước thực hiện
  • Tạo một tài khoản trên https://unsplash.com/
  • Chuyển đến bảng điều khiển ứng dụng của bạn và nhấp vào Ứng dụng mới .
  • Chấp nhận các điều kiện và nhấp vào Chấp nhận các điều khoản .
  • Bạn sẽ được nhắc chèn tên Ứng dụng và Mô tả . Vui lòng thêm tiền tố vào tên ứng dụng của bạn bằng cách Od Odoo: Để có thể nhận ra đó là một ví dụ về Odoo. Sau khi hoàn thành, nhấp vào Tạo ứng dụng .
  • Bạn nên được chuyển hướng đến trang chi tiết ứng dụng của bạn. Cuộn xuống một chút để tìm khóa truy cập của bạn .

 

Tạo khoá truy cập Unsplash
Administrator
6 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Kích hoạt chế độ phát triển trong Odoo
Chế độ phát triển hoặc gỡ lỗi cho phép bạn truy cập vào các công cụ bổ sung và nâng cao.