Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội
Khách hàng tiềm năng là giai đoạn đầu tiên của quy trình bán hàng, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội trong CRM của Odoo / SkyERP

Hệ thống có thể tạo ra các tiềm năng thay vì cơ hội, để thêm một bước lọc trước khi chuyển đổi một tiềm năng thành một Cơ hội và gán cho những nhân viên bán hàng phù hợp.

Bạn có thể kích hoạt chế độ này từ Cài đặt CRM. Nó áp dụng cho tất cả các kênh bán hàng của bạn theo mặc định. Nhưng bạn có thể làm cho nó cụ thể cho các kênh cụ thể từ biểu mẫu cấu hình của chúng.

Để tính năng này hoạt động, hãy chuyển đến Cài đặt CRM ‣ Cấu hình ‣ và kích hoạt tính năng Khách hàng tiềm năng.

Bây giờ bạn sẽ có một menu con mới Khách hàng tiềm năng trong Khách hàng tiềm năng nơi chúng sẽ tổng hợp lại.

Khi bạn nhấp vào Khách hàng tiềm năng, bạn sẽ có tùy chọn chuyển đổi cơ hội đó thành cơ hội và quyết định xem nó có nên được chỉ định cho cùng một kênh / người hay không và bạn có cần tạo khách hàng mới hay không.

Nếu bạn đã có cơ hội với khách hàng đó, Odoo sẽ tự động đề nghị bạn hợp nhất với cơ hội đó. Theo cách tương tự, Odoo sẽ tự động đề nghị bạn liên kết với khách hàng hiện tại nếu khách hàng đó đã tồn tại.

Odoo cũng sẽ tự động đề xuất các cơ hội hợp nhất nếu họ có cùng địa chỉ email. Khi hợp nhất các cơ hội, Odoo sẽ gộp thông tin vào cơ hội được tạo trước, ưu tiên những thông tin có mặt trên cơ hội đầu tiên.

Không có thông tin nào bị mất: dữ liệu từ cơ hội khác được đăng nhập vào trò chuyện và các trường thông tin để dễ dàng truy cập.

Bạn có tự tìm thấy bản sao của cùng 1 cơ hội,… bạn cũng có thể hợp nhất các cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng ngay cả khi hệ thống không đề xuất nó.

Đây là cách thực hiện, từ chế độ xem danh sách. Chọn cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng bạn muốn hợp nhất và nút hành động sẽ xuất hiện. Sau đó, bạn có thể chọn hợp nhất.

trong CRM
Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội
Administrator
7 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Quản lý nhiều nhóm bán hàng
Trong Odoo, bạn có thể quản lý một số đội bán hàng, phòng ban hoặc kênh với các quy trình bán hàng cụ thể. Để làm như vậy, chúng tôi sử dụng khái niệm Kênh bán hàng .