Gửi báo giá
Khi đã đủ điều kiện dẫn đến một cơ hội, rất có thể bạn sẽ cần gửi cho họ một bảng báo giá. Bạn có thể trực tiếp thực hiện việc này trong Ứng dụng CRM với Odoo.

Khi bạn đủ điều kiện dẫn đến một cơ hội, rất có thể bạn sẽ cần gửi cho họ một bảng báo giá. Bạn có thể trực tiếp thực hiện việc này trong Ứng dụng CRM với Odoo.

Bằng cách nhấp vào bất kỳ cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng nào, bạn sẽ thấy nút Báo giá mới , nút này sẽ đưa bạn vào menu mới, nơi bạn có thể quản lý báo giá của mình.

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các báo giá của mình cho cơ hội cụ thể đó trong menu Báo giá trên trang đó.

Bây giờ bạn sẽ cần đánh dấu cơ hội của mình là thắng hay thua để tiếp tục quá trình.

Nếu bạn đánh dấu chúng là đã thắng, chúng sẽ chuyển đến cột Won trong chế độ xem Kanban của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu chúng là Mất, chúng sẽ được lưu trữ.

trong CRM
Gửi báo giá
Administrator
7 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ trang liên hệ trên trang web của bạn
Tự động hóa việc tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của bạn. Bất kỳ khách truy cập nào sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn sẽ tạo ra khách hàng tiềm năng / cơ hội trong quá trình.