Kiểm tra tỷ lệ thắng / thua của bạn
Để xem bạn đang làm tốt như thế nào với đường dẫn của mình, hãy xem tỷ lệ Thắng / Thua.

Để xem bạn đang làm tốt như thế nào với đường dẫn của mình, hãy xem tỷ lệ Thắng / Thua.

Để truy cập báo cáo này, hãy chuyển đến chế độ xem Cơ hội của bạn trong tab Báo cáo .

Từ đó, bạn có thể lọc những cơ hội bạn muốn thấy, cơ hội của bạn, những cơ hội từ kênh bán hàng của bạn, toàn bộ công ty của bạn, v.v. Sau đó, bạn có thể nhấp vào bộ lọc và chọn Giành / Mất.

Bạn cũng có thể thay đổi các Thước đo thành Tổng doanh thu .

Bạn cũng có thể chuyển sang chế độ xem biểu đồ tròn.

trong CRM
# CRM
Kiểm tra tỷ lệ thắng / thua của bạn
Administrator
7 tháng 8, 2020
Share this post
Tag
Sửa
CRM
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Tự động gán khách hàng tiềm năng cho các nhóm bán hàng theo điểm số
Với Chấm điểm khách hàng tiềm năng, bạn có thể tự động xếp hạng khách hàng tiềm năng của mình dựa trên các tiêu chí đã chọn.