Quản lý các cơ hội thất bại
Trong khi làm việc với các cơ hội của bạn, bạn có thể đánh dấu một số cơ hội là thất bại nếu nó không thể chuyển thành một đơn hàng. Bạn sẽ muốn theo dõi những lý do bạn dẫn tới việc thất bại và cũng là cách mà Odoo có thể giúp bạn phục hồi chúng trong tương lai.

Trong danh sách cơ hội của bạn, chọn bất kỳ cơ hội nào bạn muốn và bạn sẽ thấy nút Mark Lost / đánh dấu thất bại.

Sau đó, bạn có thể chọn Lost Reason / Lý do đã thất bại  hoặc tạo một lý do mới ngay tại đó.

Bạn sẽ tìm thấy Lý do thất bại của mình trong Cấu hình Lý do thất bại

Bạn có thể chọn và đổi tên bất kỳ trong số họ cũng như tạo một cái mới từ đó.

Để lấy lại các cơ hội đã đánh dấu thất bại và thực hiện các hành động đối với chúng (gửi email, thực hiện cuộc gọi phản hồi, v.v.), hãy chọn bộ lọc thất bại / lost trong thanh tìm kiếm.

Sau đó bạn sẽ thấy tất cả các cơ hội bị mất của bạn.

Nếu bạn muốn tinh chỉnh chúng hơn nữa, bạn có thể thêm bộ lọc vào Lý do bị mất .

Ví dụ, quá đắt .

Từ chế độ xem Kanban với (các) bộ lọc, bạn có thể chọn bất kỳ cơ hội nào bạn muốn và thực hiện nó như bình thường. Bạn cũng có thể khôi phục nó bằng cách nhấp vào Đã lưu trữ .

Bạn cũng có thể khôi phục các mục theo đợt từ chế độ xem Kanban khi chúng thuộc cùng một giai đoạn. Chọn Khôi phục bản ghi trong tùy chọn cột. Bạn cũng có thể lưu trữ theo cách tương tự.

Để chọn cơ hội cụ thể, bạn nên chuyển sang chế độ xem danh sách.

Sau đó, bạn có thể chọn một vài hoặc tất cả các cơ hội và chọn hành động bạn muốn thực hiện.

trong CRM
Quản lý các cơ hội thất bại
Administrator
6 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Làm thế nào để động viên và khen thưởng nhân viên bán hàng của tôi?
Thách thức nhân viên của bạn đạt được các mục tiêu cụ thể với các mục tiêu và phần thưởng là một cách tuyệt vời để củng cố thói quen tốt và cải thiện năng suất nhân viên bán hàng của bạn.