Theo dõi lượt truy cập của khách hàng tiềm năng
Theo dõi các trang web của bạn sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về sở thích của khách truy cập trang web của bạn.

Theo dõi các trang web của bạn sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về sở thích của khách truy cập trang web của bạn.


Mỗi trang được theo dõi mà họ truy cập sẽ được ghi lại về khách hàng tiềm năng / cơ hội của bạn nếu họ sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn.

Để sử dụng tính năng này, hãy cài đặt Mô-đun miễn phí Chấm điểm khách hàng tiềm năng trong trang Ứng dụng của bạn (chỉ có sẵn trong Odoo Enterprise).

Chuyển đến bất kỳ trang tĩnh nào bạn muốn theo dõi trên trang web của mình và trong tab Quảng cáo, bạn sẽ tìm thấy Tối ưu hóa SEO

Ở đó, bạn sẽ thấy hộp kiểm Theo dõi trang để theo dõi trang này.

Giờ đây, mỗi khi khách hàng tiềm năng được tạo từ biểu mẫu liên hệ, nó sẽ theo dõi các trang mà khách truy cập đó đã truy cập. Bạn có hai cách để xem những trang đó, ở góc trên cùng bên phải của khách hàng tiềm năng / cơ hội của bạn, bạn có thể thấy nút Lượt xem trang nhưng bạn cũng sẽ thấy chúng trong cuộc trò chuyện.

Cả hai sẽ cập nhật nếu người xem quay lại trang web của bạn và truy cập nhiều trang hơn.

Tính năng này sẽ không lặp lại nhiều lần xem các trang giống nhau trong cuộc trò chuyện.

Khách hàng của bạn sẽ không thể giữ bất kỳ bí mật nào với bạn nữa!

trong CRM
Theo dõi lượt truy cập của khách hàng tiềm năng
Administrator
7 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Gửi báo giá
Khi đã đủ điều kiện dẫn đến một cơ hội, rất có thể bạn sẽ cần gửi cho họ một bảng báo giá. Bạn có thể trực tiếp thực hiện việc này trong Ứng dụng CRM với Odoo.