Tự động gán khách hàng tiềm năng cho các nhóm bán hàng theo điểm số
Với Chấm điểm khách hàng tiềm năng, bạn có thể tự động xếp hạng khách hàng tiềm năng của mình dựa trên các tiêu chí đã chọn.

Với Chấm điểm khách hàng tiềm năng, bạn có thể tự động xếp hạng khách hàng tiềm năng của mình dựa trên các tiêu chí đã chọn.

Ví dụ: bạn có thể cho điểm khách hàng từ quốc gia của bạn cao hơn hoặc những khách hàng đã truy cập các trang cụ thể trên trang web của bạn.

Để sử dụng tính năng tính điểm, hãy cài đặt mô-đun miễn phí Chấm điểm khách hàng tiềm năng trong trang Ứng dụng của bạn (chỉ khả dụng trong Odoo Enterprise).

Giờ đây, bạn có một tab mới trong ứng dụng CRM của mình có tên Quản lý khách hàng tiềm năng , nơi bạn có thể quản lý các quy tắc tính điểm của mình.

Đây là một ví dụ về khách hàng tiềm năng người Canada, bạn có thể sửa đổi bất kỳ tiêu chí nào bạn muốn để ghi điểm cho khách hàng tiềm năng của mình. Bạn có thể thêm bao nhiêu tiêu chí tùy thích.

Mỗi giờ mỗi khách hàng tiềm năng không có điểm số sẽ được tự động quét và chỉ định điểm số phù hợp của họ theo quy tắc tính điểm của bạn.

Khi điểm số được tính toán, khách hàng tiềm năng có thể được chỉ định cho các nhóm cụ thể bằng cách sử dụng cùng một cơ chế miền. Để làm như vậy, hãy chuyển đến CRM ‣ Quản lý khách hàng tiềm năng ‣ Chỉ định nhóm và áp dụng một miền cụ thể cho mỗi nhóm. Miền này có thể bao gồm điểm số.

Hơn nữa, bạn có thể chỉ định cho một nhà cung cấp cụ thể trong nhóm với một miền tinh vi hơn.

Để làm như vậy, hãy chuyển đến CRM ‣ Quản lý khách hàng tiềm năng ‣ Chỉ định khách hàng tiềm năng .

Khi các quy tắc tính điểm của bạn được áp dụng, bạn rất có thể vẫn còn một số khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định. Một số người trong số họ vẫn có thể dẫn đến cơ hội, vì vậy sẽ rất hữu ích khi làm điều gì đó với họ.

Trong trang khách hàng tiềm năng của mình, bạn có thể đặt một bộ lọc để tìm các khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định của mình.

Tại sao không sử dụng các ứng dụng Tiếp thị qua Email hoặc Tiếp thị Tự động hóa để gửi một lượng lớn email cho họ? Bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy các khách hàng tiềm năng chưa được chỉ định như vậy từ đó.

trong CRM
# CRM
Tự động gán khách hàng tiềm năng cho các nhóm bán hàng theo điểm số
Administrator
7 tháng 8, 2020
Share this post
Tag
Sửa
CRM
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Theo dõi lượt truy cập của khách hàng tiềm năng
Theo dõi các trang web của bạn sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về sở thích của khách truy cập trang web của bạn.