Đặt lịch mua hàng mặc định
Để đảm bảo hàng hóa không bị hết hàng trong kho, hệ thống Odoo hỗ trợ xử lý cài đặt “Đặt lịch mua hàng mặc định” cho sản phẩm. Dựa vào lịch trình này, Odoo giúp bạn quản lý số lượng hàng tồn kho tối thiểu như mong muốn.

Phần 1: Sử dụng tính năng


Bước 1: Cài đặt “Lịch mua hàng mặc định”


Truy cập vào sản phẩm cụ thể, bạn sẽ nhìn thấy thẻ “Reordeing Rules”. Truy cập vào thẻ để cài đặt lịch mua hàng mặc định cho sản phẩm.


1577329941800.png


Bước 2: Tạo “Lịch mua hàng tự động” dựa trên số lượng tồn kho tối thiểu


1577329953903.png


Trường thông tin:

  • Product: Sản phẩm được áp dụng.

  • Minumum Quantity: Số lượng tồn kho tối thiểu. Khi phát sinh những giao dịch bán hàng khiến cho hàng tồn kho giảm xuống ở mức ít hơn hoặc bằng số lượng tối thiểu. Hệ thống sẽ tự động tạo một đơn mua hàng mới tại phân hệ mua hàng với số lượng mua hàng gợi ý bằng với số lượng tối đa.

  • Maximum Quantity: Số lượng tồn kho tối đa. Số lượng hàng hóa cao nhất mà bạn muốn dự trữ trong kho hàng của mình. Đây cũng là số lượng mà hệ thống sẽ gợi ý mua hàng cho bạn khi số lượng hàng hóa của bạn giảm xuống đến mức tối thiểu hoặc ít hơn.

  • Quantity Multiple: Bội số mua sắm. Số lượng mua hàng sẽ được làm tròn đến bội số này. Nếu bạn mua muốn mua chính xác theo số lượng hàng hóa, hãy cài đặt bằng 0.

  • Warehouse: Kho hàng diễn ra các hoạt động vận chuyển hàng hóa của bạn.

  • Location: Vị trí hàng hóa sẽ được lưu trữ.

  • Lead Time: Thời gian dự kiến bạn sẽ nhận được hàng sau khi xác nhận đơn mua hàng.

Phần 2: Xử lý sự cố


Để các quy tắc sắp xếp lại của bạn hoạt động, sản phẩm của bạn cần được cấu hình chính xác.

  • Nếu bạn đang sử dụng tuyến mua – “Buy”, bạn cần ít nhất một nhà cung cấp trên sản phẩm.

  • Nếu bạn đang sử dụng lộ trình Sản xuất – “Manufacturing”, bạn sẽ phải có ít nhất một BoM (Bills of Materials) trên sản phẩm.

  • Nếu sản phẩm không được định cấu hình đầy đủ hoặc có lỗi trong các tuyến đường của bạn, một hoạt động tiếp theo sẽ được ghi lại trên sản phẩm thông báo cho bạn biết có vấn đề với cấu hình.

1577329988728.png

Lưu ý: Trên hệ thống Odoo, lịch mua hàng mặc định sẽ được chạy tự động vào 12:00pm mỗi ngày. Nếu bạn muốn chạy lịch sớm hơn, có thể nhấp vào nút "Run the scheduler manual".


trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Thiết lập mua bán hàng 3 bên (Dropshipping)