Cung cấp theo đơn đặt hàng (Make to order)​
​Nếu như công ty của bạn không muốn lưu trữ hàng hóa trong kho, bạn có thể kích hoạt mua hàng mỗi khi đơn hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ (đơn hàng bán) của bạn được thực hiện.​

Để thực hiện việc này trên Odoo, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:​

Phần 1: Cấu hình sản phẩm

Lựa chọn sản phẩm mà bạn muốn cấu hình, tại thẻ “Inventory”, hãy chọn vào “Buy”“Replenish on Order (MTO)”.​

1577332821342.png

Phần 2: Sử dụng tính năng

Bước 1: Tạo đơn hàng bán

Tạo một đơn hàng bán mới với sản phẩm bạn đã cấu hình như trên. Trên màn hình đơn hàng bán sẽ xuất hiện thông báo về đơn hàng xuất kho (phiếu xuất kho).​

1577332840482.png

Khi nhấp vào bạn sẽ thấy phiếu xuất kho này sẽ xuất hiện ở trạng thái “Waiting another operation”.​

1577332905874.png

Một đơn mua hàng (yêu cầu báo giá RFQ) sẽ được tạo tự động ở phân hệ mua hàng. Bạn có thể nhận biết đơn hàng đó dựa vào Source Document được ghi chú ở RFQ.​

1577332917772.png

Khi bạn xác nhận RQF và chuyển nó thành một đơn mua hàng, một đơn nhập hàng (phiếu nhập kho) sẽ được tạo tự động và bạn có thể truy cập trực tiếp ngay trên màn hình đơn mua hàng thông qua nút “Receipt”.​

1577332927505.png

Khi bạn xác thực đã nhận sản phẩm, quay trở lại màn hình bán hàng với đơn bán hàng tương ứng, truy cập vào đơn giao hàng (phiếu xuất kho), bạn sẽ thấy trạng thái của nó đã chuyển từ “Waiting another operation” sang “Ready”.​

1577332972721.png

Màn hình đã nhận đủ hàng​

1577332979721.png

Màn hình phiếu xuất kho sau khi nhận hàng.​

Đến đây, bạn có thể giao hàng hóa đến tay khách hàng bằng cách xác nhận giao hàng trên phiếu xuất kho.​

Như vậy, bạn đã có thể cấu hình sử dụng tính năng mua hàng dựa trên đơn hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ (Make to order).​


trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Đặt lịch mua hàng mặc định
Để đảm bảo hàng hóa không bị hết hàng trong kho, hệ thống Odoo hỗ trợ xử lý cài đặt “Đặt lịch mua hàng mặc định” cho sản phẩm. Dựa vào lịch trình này, Odoo giúp bạn quản lý số lượng hàng tồn kho tối thiểu như mong muốn.