Hiển thị cảnh báo trên đơn hàng mua​

 

Tính năng “Warnings” - Cảnh báo cho phép bạn tăng cảnh báo hoặc chặn tin nhắn trên đơn đặt hàng dựa trên nhà cung cấp hoặc sản phẩm.​

Ví dụ:​

  • Bạn thường gặp vấn đề với nhà cung cấp, bạn có thể muốn đưa ra cảnh báo khi mua hàng từ nhà cung cấp đó.​

  • Một sản phẩm sắp bị ngừng sản xuất, bạn có thể muốn đưa ra một thông báo chặn trên đơn đặt hàng.​

Phần 1: Cấu hình hệ thống

Để kích hoạt tính năng này, truy cập: Purchases ‣ Configuration ‣ Settings và kích hoạt tham số “Warnings”.​

1577160608121.png

Phần 2: Sử dụng tính năng

Trường hợp 1: Sử dụng cho nhà cung cấp cụ thể

Khi bạn kích hoạt tính năng này, bạn sẽ có một tùy chọn mới trong tab "Internal Notes" - (Ghi chú nội bộ) trên các nhà cung cấp. Bạn có thể quyết định viết một cảnh báo đơn giản hoặc một tin nhắn chặn.​

1577160643963.png

Trường hợp 2: Sử dụng cho sản phẩm cụ thể

Khi bạn kích hoạt tính năng này, bạn sẽ có một tùy chọn mới trong tab “Purchase” - Mua hàng trên trang sản phẩm nơi bạn có thể thêm cảnh báo hoặc tin nhắn chặn.​

1577160667138.png


...

trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hướng dẫn sử dụng chức năng "3-way matching"