Hướng dẫn Kiểm soát hóa đơn nhà cung cấp

 

Với Odoo, bạn có thể xác định cài đặt để giúp kiểm soát hóa đơn của mình. Kiểm soát hóa đơn cho phép bạn chọn nếu nhà cung cấp gửi cho bạn hóa đơn trước hoặc sau khi bạn nhận được hàng.


Phần 1: Cấu hình hệ thống


Để thực hiện cấu hình mặc định, truy cập: Purchases ‣ Configuration ‣ Settings, tại nhóm “Invoicing”, chọn phương thức theo nhu cầu quản lý tại công ty của bạn.


1576811035298.png


Phần 2: Sử dụng và quản lý tính năng


Phần 2.1: Thay đổi phương thức cho sản phẩm cụ thể.


Trên Odoo, hệ thống cho phép bạn thay đổi phương thức nhận hóa đơn nhà cung cấp trên từng sản phẩm cụ thể thay vì dùng cấu hình. Để thực hiện điều này, bạn truy cập vào: PURCHASE: Producs ‣ Chọn sản phẩm cụ thể. Tại tab Purchase, thay đổi phương thức tùy chọn.


1576811046295.pngPhần 2.2: Xác thực trên đơn hàng


Trường hợp 1: Nếu như bạn chọn kiểm soát hóa đơn theo “Ordered Quantity”, khi xuất hóa đơn, hệ thống sẽ đề xuất đúng bằng số lượng bạn đã đặt hàng, bạn cũng sẽ được gợi ý đồng thời 2 việc là nhận hàng và tạo hóa đơn đồng thời.


1576811075262.png


1576811085113.png


Trường hợp 2: Nếu như bạn chọn kiểm soát hóa đơn theo “Received Quantity”, khi xuất hóa đơn, hệ thống sẽ đề xuất số luượng trên hóa đơn bằng 0, bạn cũng sẽ được gợi ý việc làm tiếp theo là nhận hàng trước khi tạo hóa đơn.


1576811092281.png


1576811099682.png


Trên đây là bài hướng dẫn cách kiểm soát hóa đơn nhà cung cấp trên Odoo.

trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hướng dẫn tạo “Yêu cầu báo giá”