Hướng dẫn tạo “Yêu cầu báo giá”

 


Yêu cầu báo giá (RFQ) được sử dụng khi bạn dự định mua một số sản phẩm và bạn muốn nhận được báo giá cho những sản phẩm đó. Trong Odoo, “Yêu cầu báo giá” được sử dụng để gửi danh sách các sản phẩm mong muốn của bạn đến nhà cung cấp. Khi nhà cung cấp trả lời yêu cầu, bạn có thể chọn tiếp tục lựa chọn mua hàng hoặc từ chối.


Để thực hiện chức năng này, bạn thực hiện những thao tác sau.


Bước 1: Trong module Purchase, tạo một “Request for Quotation” mới.


1576809247208.png


Bước 2: Nhập thông tin vào màn hình “RFQ”


Chọn nhà cung cấp của bạn trong menu Nhà cung cấp hoặc tạo nhanh chóng bằng cách nhấp vào “Create and Edit” . Trong trường Ngày đặt hàng, chọn ngày mà bạn muốn tiến hành đơn hàng thực tế.


1576809457494.png


Trường dữ liệu trên RFQ - thẻ “Product:

 • Product: nhấp vào “Add a line”. Chọn sản phẩm bạn muốn đặt hàng trong menu “Product”.

 • Quantity: Chỉ định Số lượng sản phẩm muốn được báo giá bằng cách chèn số.

 • UoM: chọn đơn vị đo lường cho sản phẩm.

 • Unit Price:

 • Nhập giá trị: chỉ định giá bạn muốn được cung cấp

 • Bỏ trống: nếu bạn không biết giá sẽ là bao nhiêu – thông thường sẽ dùng khi yêu cầu bảng báo giá từ một nhà cung cấp mới.

1576809516532.png


Trường dữ liệu trên RFQ - thẻ “Other Information":

 • Receipt Date: Ngày bạn muốn nhận hàng, có thể chọn giờ cụ thể bạn muốn.

 • Incoterm: Điều khoản thương mại quốc tế là một loạt các điều khoản thương mại được xác định trước được sử dụng trong các giao dịch quốc tế. (CIF, FOB, v.v..)

 • Purchase Representative: Người đại diện mua hàng. Mặc định hệ thống sẽ lấy theo tài khoản người tạo phiếu. Bạn cùng có thể tùy chọn theo danh sách người dùng của mình.

 • Payment Term: Điều khoản thanh toán. (Ví dụ: thanh toán ngay, trả trước 30%, v.v..)

 • Fiscal Position: Chính sách áp dụng riêng theo từng đối tượng.

 • Nhấp vào “Save”, sau đó bạn có thể in hoặc Gửi RFQ qua email (đảm bảo địa chỉ email được chỉ định cho nhà cung cấp này hoặc nhập địa chỉ mới).


Bước 3: Gửi email đến nhà cung cấp để yêu cầu báo giá.


1576809543081.png


Lúc này, trạng thái đơn hàng của bạn sẽ chuyển từ “Draft” sang “RQF Sent”


1576809553167.png


Khi nhà cung cấp của bạn phản hồi, hãy cập nhật RFQ bằng cách nhấp vào "Edit" để phù hợp với báo giá (giá, thuế, thời gian giao hàng dự kiến, điều khoản thanh toán, v.v.), sau đó nhấp vào “Save” để phát hành Đơn đặt hàng.


1576809594866.png


Bước 4: Để tiến hành đặt hàng, nhấp vào “Confirm” để xác nhận đơn hàng để gửi đơn đặt hàng đến nhà cung cấp. Trạng thái RFQ sẽ chuyển sang "Purchase Order".


1576809644578.png


1576809677290.png


Lúc này, góc phải trên màn hình của bạn sẽ xuất hiện 1 hộp thông báo về việc nhận hàng này.


Như vậy, bạn đã thành công thực hiện việc mua hàng từ bước yêu cầu báo giá từ nhà cung cấp.

trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hướng dẫn Cài đặt nhiều nhà cung cấp cho cùng một sản phẩm​