Kiểm soát số lượng nhận hàng​

 

Ứng dụng “Purchase” cho phép bạn quản lý các đơn đặt hàng, kiểm soát việc nhận hàng và hóa đơn của nhà cung cấp.​

Nếu bạn muốn kiểm soát dự báo và tiếp nhận sản phẩm, điều đầu tiên cần làm là triển khai quy trình mua hàng Odoo. Biết những gì đã được mua là cơ sở của dự báo và kiểm soát việc nhận hàng.​

Phần 1: Cấu hình hệ thống

Để thực hiện được quy trình mua hàng để nhận hàng hóa trên Odoo. Bạn phải cài đặt ứng dụng “Purchase”. Ứng dụng này sẽ tự động được cài đặt khi bạn cài đặt ứng dụng “Inventory”.​

Phần 2: Tạo/ Khai báo sản phẩm

Để tạo sản phẩm trên hệ thống mà bạn muốn mua. Truy cập: PURCHASE: Purchase ‣ Products, nhấn vào “Create”.

Khi tạo sản phẩm, hãy chú ý vào trường “Product Type”:​

  • Stockable: Hàng hóa được nhận hàng tại kho và theo dõi số lượng tồn kho.​

  • Consumable: Hàng hóa nhận hàng tại kho nhưng không theo dõi số lượng tồn kho. (Ví dụ: Đinh, vít, ốc, v.v..)​

  • Service: Không kiểm soát hàng tồn kho và không quản lý số lượng tồn kho.​

  • Digital Products: chỉ sử dụng khi bạn tải ứng dụng eCommerce.​

(*) Ghi chú: Đối với các sản phẩm bạn ít khi mua và không muốn quản lý hàng tồn kho hoặc số liệu thống kê mua/ bán. Hãy chọn ‘Product Type” là “Service”.

Phần 3: Kiểm soát nhận hàng.

Giai đoạn 1: Mua hàng hóa.

Từ ứng dụng “Purchase”, tạo đơn hàng mua của bạn với một vài sản phẩm. Nếu nhà cung cấp đã gửi cho bản đơn hàng bán hoặc bảng báo giá, hãy điền thông tin đó vào trường “Vendor Reference”. Nó sẽ cho phép bạn dễ dàng đối chiếu việc giao nhận hàng sau đó (hoặc việc giao hàng cũng có thể được đính kèm đơn hàng của nhà cung cấp trên đơn hàng của họ).​

1577066574583.png

Giai đoạn 2: Nhận hàng

Nếu bạn mua hàng ở loại Stockable hoặc Consumable. bạn có thể nhận hàng từ ứng dụng Inventory.Từ bảng điều khiển của ứng dụng Invntory, bạn sẽ thấy buttton “X To Process” trên hộp thoại nhận hàng liên quan đến nhà kho.​

1577066609041.png

Nhấp vào nút “X To Process” để xem tất cả những đơn hàng cần nhận và thời gian nhận hàng.​

(Màu đỏ là đơn hàng đã bị trễ hạn nhận hàng)​

1577066620375.png

Nếu bạn có nhiều đơn hàng đang chờ, bạn có thể sử dụng thanh lọc để tìm kiếm trên Nhà cung cấp - Vendor (còn gọi là Partner trong Odoo), sản phẩm hoặc chứng từ gốc, là tài liệu tham khảo cho đơn đặt hàng của bạn. Bạn có thể mở tài liệu khớp với lệnh giao hàng nhận được và xử lý tất cả các dòng trong đó.​

Trường hợp 1: Nhận đủ hàng

Truy cập vào đơn hàng đang chờ nhận, nhấp vào nút Validate để xác nhận nhận hàng (sau đó nhấp vào nút “Apply”. Nếu như bạn không nhập số lượng nhận hàng thì khi nhấp Validate hệ thống sẽ tự động ghi nhận là bạn đã nhận đủ số lượng.​

1577067083310.png

Trường hợp 2: Nhận hàng một phần

Khi bạn nhận hàng nhưng không đủ số lượng đã đặt, nhấp vào nút “Edit” để ghi nhận số lượng thực nhận.​

1577066693709.png

Khi bạn nhấp Validate, hệ thống sẽ hiện một hộp thoại thông báo đơn hàng chưa được nhận đủ, bạn có muốn nhận hàng tiếp tục hoặc đóng đơn hàng hay không. Tùy theo mục đích thực tế, bạn có thể lựa chọn bất kì tùy chọn nào.​

1577066715614.png

Nếu muốn tiếp tục nhận hàng, hãy chọn “Create Backorder”. Hệ thống sẽ tự động tạo thêm một phiếu nhận hàng nữa.​

1577066741258.png

Nếu không muốn nhận hàng, hãy chọn “No Backorder”, hệ thống sẽ kết thúc quy trình mua hàng và nhận hàng.​

1577066864335.png

Trên đơn hàng mua, số lượng cũng được ghi nhận lại theo số lượng thực nhận ở cột “Received”.​

1577067098232.png

Như vậy, bạn đã có thể kiểm soát số lượng hàng hóa đã nhận được và xử lý trong những trường hợp cụ thể.​


trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hướng dẫn Kiểm soát hóa đơn nhà cung cấp