Quản lý đơn hàng gọi thầu (Call for Tender)
“Gọi thầu” là một thủ tục đặc biệt để yêu cầu cung cấp từ nhiều nhà cung cấp để có được mức giá thú vị nhất.

Phần 1: Cấu hình hệ thống


Để tính năng này hoạt động trên hệ thống, truy cập: Purchases ‣ Configuration ‣ Settings và kích hoạt tham số “Purchase Agreement”. Nhớ nhấn “Save” sau khi có bất kì thay đổi nào trong phần Configuration.


1577243868012.png


Phần 2: Tạo và sử dụng đơn hàng “gọi thầu”


Sau khi kích hoạt tham số “Purchase Agreements”, bạn đã có thể sử dụng tính năng này như sau.


Bước 1: Tạo thỏa thuận mua hàng

Truy cập vào Purchases ‣ Purchase Agreements trên màn hình ứng dụng mua hàng. Nhấp vào “Create” để tạo một thỏa thuận mua hàng mới.


1577243908595.png


Bạn có thể xem hướng dẫn tóm tắt của Odoo trên màn hình này khi sử dụng tính năng.


Bước 2: Khai báo thông tin về thỏa thuận mua hàng

Trên màn hình “Purchase Agreements”, bạn ghi lại những thông tin về thỏa thuận mua hàng giữa bạn và nhà cung cấp.


1577243892424.png


Trường dữ liệu trên màn hình:

 • Purchase Representative: Đại diện mua hàng của công ty bạn. Nếu bạn không phải là người đại diện, bạn có thể lựa chọn nhân viên là người đại diện thực tế cho thỏa thuận này.

 • Agreement Type: Hộp chọn này cho phép bạn xác định loại thỏa thuận của bạn. Mặc định trên hệ thống sẽ có 02 loại.

 • Vendor: Nhà cung cấp sẽ cung cấp hàng cho bạn.

  • Blanket Order: Nếu bạn chọn “Agreement Type” là “Blanket Order”, bạn bắt buộc phải nhập nhà cung cấp.

  • Call for Tender: Nếu bạn chọn “Agreement Type” là “Call for Tender”, bạn không bắt buộc phải xác định nhà cung cấp.

 • Argreement Deadline: Thời hạn hiệu lực của thỏa thuận.

 • Order Date: Ngày đặt hàng dự kiến của bạn.

 • Delivery Date: Ngày thỏa thuận nhận hàng của bạn

 • Bảng thông tin sản phẩm: Thông tin những sản phẩm có trong thỏa thuận của bạn và nhà cung cấp với số lượng và đơn giá cụ thể. Đối với đơn hàng thỏa thuận theo loại “Blanket Order”, bạn sẽ không cần xác định số lượng đặt hàng và hệ thống sẽ khóa tự động khả năng nhập tham số này vào bảng thông tin của bạn.

Sau khi hoàn tất việc ghi nhận vào hệ thống, bạn nhấp vào nút “Save” để lưu lại thông tin.


Nếu bạn hài lòng với bảng giá này của nhà cung cấp, nhấp vào nút “Confirm’ để xác nhận và tiến hành tạo bảng yêu cầu báo giá, bắt đầu cho quy trình mua hàng của bạn.


Bước 3: Gửi yêu cầu báo giá đến các nhà cung cấp


Tạo bảng yêu cầu báo giá sản phẩm từ thỏa thuận “Gọi thầu”


1577243945756.png


Khi nhấp chọn vào nút “New Quotation”, một bảng yêu cầu báo giá RFQ sẽ được tạo tự động và gửi đến các nhà cung cấp. (Đơn hàng này sẽ ghi nhận số lượng đặt hàng bằng với số lượng được ghi nhận trong thỏa thuận)


Bước 4: Ghi nhận lại phản hồi báo giá của các nhà cung cấp


Khi nhà cung cấp phản hồi và cung cấp báo giá, bạn có thể lựa chọn mức giá tốt nhất để tiến hành đặt hàng chính thức.


1577243966989.png


Bước 5: Đóng đơn hàng gọi thầu.


Sau khi lựa chọn được đơn hàng, hãy đóng đơn hàng lại.


1577243983120.png1577244038543.png


Như vậy, bạn đã thực hiện được tính năng gọi thầu trên Odoo.

trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Sử dụng đơn hàng khung "Blanket Order"