Sản phẩm được vận chuyển thả

 

Dropshipping là phương thức mà nhà cung cấp không giữ sản phẩm trong kho mà thay vào đó chuyển sản phẩm trực tiếp từ nhà cung cấp sang khách hàng.


Nói cách khách. vận chuyển thả là phương thức quản lý chuỗi cung ứng, trong đó nhà bán lẻ không giữ hàng trong kho mà thay vào đó chuyển đơn đặt hàng của khách hàng và chi tiết giao hàng cho nhà sản xuất, nhà bán lẻ khác hoặc nhà bán buôn, sau đó chuyển hàng trực tiếp cho khách hàng.


Để thực hiện được tính năng này trên Odoo, bạn cần cài đặt các ứng dụng: Sales, Purchases và Inventory.Phần 1: Kích hoạt tính năngĐể sử dụng được tính năng này, truy cập: Purchase ‣ Configuration ‣ Settings và chọn vào tham số “Dropshipping”.


1577163012935.png


Một lộ trình mới Dropshipping đã được tạo ra. Bạn có thể đi trên một sản phẩm và đánh dấu vào lộ trình dropshipping. Bạn cũng cần xác định nhà cung cấp nào bạn sẽ mua sản phẩm. Bây giờ, mỗi lần sản phẩm này được bán, nó sẽ được chuyển đi.


1577164047461.png


Nếu bạn muốn bán sản phẩm đó dưới dạng vận chuyển thả, bạn có thể đi đến Inventory ‣ Configuration ‣ Settings và đánh dấu vào ô “Multi – Step Route” dành riêng cho đơn hàng.


1577163048222.png


Phần 2: Sử dụng tính năng

Sau khi cài đặt lộ trình Dropship cho sản phẩm cụ thể. Bạn có thể sử dụng tính năng Dropship để thực hiện bán hàng theo phương thức vận chuyển thả cho sản phẩm đó.


Lưu ý: Khi sử dụng Dropship, bạn phải cung cấp nhà cung cấp cho sản phẩm.

Khi tạo và xác nhận một đơn hàng bán, bạn sẽ không nhìn thấy hộp thoại “Delivery” như những đơn hàng bình thường. Tuy nhiên, một đơn hàng mua sẽ được tạo tự động ở phân hệ Mua hàng trong ứng dụng “Purchase”.


1577163088428.png


1577163110984.png


Trên đơn hàng mua, hệ thống sẽ ghi nhận trên đơn hàng mua một số lượng bằng với số lượng của đơn hàng bán, sau khi xác nhận đơn hàng, một hộp thoại “Receipt” sẽ xuất hiện để thực hiện việc nhận hàng.


1577163129639.png


Khi nhấp vào hộp thoại “Receipt”, bạn sẽ thấy xuất hiện thông tin về phiếu nhập kho để ghi nhận cho việc vận chuyển hàng hóa.


1577163143530.png


Trên màn hình sẽ hiển thị “Operation Type” - loại hoạt động: “Dropship”, chứng từ gốc là đơn hàng PO0010 và số lượng yêu cầu là 7.0.


Lúc này, trên màn hình đơn hàng bán (S00042), hộp thoại “Delivery” sẽ xuất hiện để bạn thực hiện và theo dõi việc giao hàng.


1577163171697.png


Trên màn hình Inventory cũng sẽ xuất hiện thông báo về tình trạng những đơn hàng liên quan đến vận chuyển thả.


1577163198294.png


Cuối cùng, khi bạn nhấp vào hộp thoại “Delivery” trên đơn hàng bán S00042, bạn có thể xác nhận việc giao hàng bằng cách nhấp vào nút “Validate”.


1577163311904.png


Sau khi nhấp xác thực trên đơn vận chuyển “DS/00001”, đơn hàng bán cũng được hoàn chỉnh.

 đây...

trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hiển thị cảnh báo trên đơn hàng mua​