Sử dụng đơn hàng khung "Blanket Order"


Khái niệm đơn hàng khung - Blanket Order


Một “đơn đặt hàng khung” – Blanket Order là một đơn đặt hàng mà khách hàng đặt với nhà cung cấp của mình, cho phép nhiều ngày giao hàng trong một khoảng thời gian, thường được đàm phán để tận dụng giá cả được xác định trước. Nói cách khác, đơn hàng khung là một đơn hàng được xác định giá trị hợp đồng cố định trong một khoảng thời gian, bạn có thể dựa vào những thỏa thuận này để so sánh và lựa chọn nhà cung cấp có mức giá tốt nhất trong một thời điểm.


Để thực hiện chức năng này trên Odoo, bạn cần thực hiện những bước sau.


Phần 1: Cấu hình hệ thống


Để tính năng này hoạt động trên hệ thống, truy cập: Purchases ‣ Configuration ‣ Settings và kích hoạt tham số “Purchase Agreement”. Nhớ nhấn “Save” sau khi có bất kì thay đổi nào trong phần Configuration.


1577241743624.png


Phần 2: Sử dụng tính năng


Sau khi kích hoạt tham số “Purchase Agreements”, bạn đã có thể sử dụng tính năng này như sau.


Bước 1: Truy cập vào Purchases ‣ Purchase Agreements trên màn hình ứng dụng mua hàng. Nhấp vào “Create” để tạo một thỏa thuận mua hàng mới.


1577241756069.png


Bạn có thể xem hướng dẫn tóm tắt của Odoo trên màn hình này khi sử dụng tính năng.


Bước 2: Trên màn hình “Purchase Agreements”, bạn ghi lại những thông tin về thỏa thuận mua hàng giữa bạn và nhà cung cấp.


1577241866449.png


Trường dữ liệu trên màn hình:

 • Purchase Representative: Đại diện mua hàng của công ty bạn. Nếu bạn không phải là người đại diện, bạn có thể lựa chọn nhân viên là người đại diện thực tế cho thỏa thuận này.

 • Agreement Type: Hộp chọn này cho phép bạn xác định loại thỏa thuận của bạn. Mặc định trên hệ thống sẽ có 02 loại.

  • Blanket Order: Đơn hàng chăn trong một thời kì.

  • Call for Ternder: Gọi cho nhà cung cấp. (Nhấp vào đây để xem thêm thông tin chi tiết).

 • Vendor: Nhà cung cấp sẽ cung cấp hàng cho bạn.

  • Blanket Order: Nếu bạn chọn “Agreement Type” là “Blanket Order”, bạn bắt buộc phải nhập nhà cung cấp.

  • Call for Tender: Nếu bạn chọn “Agreement Type” là “Call for Tender”, bạn không bắt buộc phải xác định nhà cung cấp.

 • Argreement Deadline: Thời hạn hiệu lực của thỏa thuận.

 • Order Date: Ngày đặt hàng dự kiến của bạn.

 • Delivery Date: Ngày thỏa thuận nhận hàng của bạn

 • Bảng thông tin sản phẩm: Thông tin những sản phẩm có trong thỏa thuận của bạn và nhà cung cấp với số lượng và đơn giá cụ thể. Đối với đơn hàng thỏa thuận theo loại “Blanket Order”, bạn sẽ không cần xác định số lượng đặt hàng và hệ thống sẽ khóa tự động khả năng nhập tham số này vào bảng thông tin của bạn.

Sau khi hoàn tất việc ghi nhận vào hệ thống, bạn nhấp vào nút “Save” để lưu lại thông tin.


Nếu bạn hài lòng với bảng giá này của nhà cung cấp, nhấp vào nút “Confirm" để xác nhận và tiến hành tạo bảng yêu cầu báo giá, bắt đầu cho quy trình mua hàng của bạn.


1577241878148.png


Lúc này, trạng thái trên thỏa thuận mua hàng sẽ chuyển từ “Draft” sang “On Going” và thông tin về yêu cầu báo giá được tạo tự động sẽ xuất hiện trên góc phải màn hình làm việc của bạn.


Bước 3: Tạo RFQ (yêu cầu báo giá) từ Blanket Order (Đơn hàng chăn) của bạn.


Từ Blanket Order, bạn có thể tạo mới một RFQ bằng cách nhấp vào nút “New Quotation”, hệ thống sẽ tự động điền những thông tin sản phẩm từ thỏa thuận trong đơn hàng chăn của bạn, bạn chỉ có thể lựa chọn thông tin về số lượng đặt hàng và xác nhận đơn hàng.


1577241891056.png


Khi quay trở lại màn hình Blanket Order, bạn sẽ thấy được bạn đã đặt số lượng hàng hóa là bao nhiêu cho đơn hàng chăn này.


1577241899843.png


Phần 3: Giá bán của nhà cung cấp trên sản phẩm


Khi một đơn đặt hàng khung được xác nhận, một dòng nhà cung cấp mới được thêm vào sản phẩm của bạn. Bạn có thể xem những sản phẩm nào được liên kết với một đơn đặt hàng khung và ưu tiên cho những cái bạn muốn với các mũi tên bên trái của tên nhà cung cấp.


1577241911721.png


Nhờ vậy, một đơn đặt hàng khung có thể được sử dụng để bổ sung tự động (sử dụng quy tắc sắp xếp lại hoặc thực hiện để đặt cấu hình).


Phần 4: Tạo RFQ mới từ đơn hàng chăn có sẵn


Và, bạn cũng có thể tạo ra một RFQ mới theo cách thức thông thường và lựa chọn thỏa thuận phù hợp với đơn hàng đó với những Blanket Order đã đang tồn tại và ở trạng thái “On Going”. Bạn chỉ cần nhập thêm số lượng đặt hàng vào đơn hàng đó và hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật số lượng đơn đặt hàng vào thỏa thuận mua hàng Blanket Order đó.


1577241941988.png


Màn hình Blanket Order liên quan cập nhật thêm đơn hàng mới.


1577241956280.png


Như vậy, bạn đã tạo và quản lý được những đơn hàng chăn trên hệ thống.


trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Sản phẩm được vận chuyển thả