Thiết lập mua bán hàng 3 bên (Dropshipping)

Thiết lập vận chuyển thả


Trong bài hướng dẫn về sản phẩm được vận chuyển thả. 

Ở trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập cấu hình và sử dụng vận chuyển thả.​


Phần 1: Khái niệm vận chuyển thả


Drop shipping - vận chuyển thả cho phép việc giao hàng trực tiếp từ nhà cung cấp của bạn đến khách hàng. Điều đó có nghĩa là hàng hóa không được vận chuyển thông qua kho của bạn.​


Phần 2: Cấu hình chức năng


Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã kích hoạt tham số “Dropshipping” ở ứng dụng mua hàng để kích hoạt tính năng này.​


1577328037849.png


Bước 1: Cấu hình tính năng tuyến đường (lộ trình)


Để có thể thiết lập được lộ trình vận chuyển hàng hóa khác nhau, bạn cần kích hoạt tính năng quản lý nhiều tuyến đường (lộ trình) ‘Multi-Step Routes”.​


Truy cập: Inventory ‣ Configuration ‣ Settings, nhấn chọn tham số “Multi-Step Routes”


1577327731023.png


Bước 2: Thiết lập tuyến đường (lộ trình)


Để thiết lập được những tuyến đường trên Odoo, truy cập: Inventory ‣ Configuration ‣ Routes.


1577327741881.png


Bạn có thể nhìn thấy những tuyến đường mặc định mà hệ thống đã thiết lập cho bạn.​


Truy cập vào bất kì tuyến đường nào mà bạn muốn thay đổi hoặc tạo mới một tuyến đường phục vụ cho một mục đích cụ thể của bạn. (Xem thêm tại các bài hướng dẫn về Hàng tồn kho)​


Bước 3: Xác định lộ trình chi tiết cho mục đích cụ thể của bạn


1577327752756.png


Khi bạn chọn vào một tuyến đường bất kì hoặc tạo mới một tuyến đường, một màn hình sẽ xuất hiện để bạn nhập thông tin phục vụ cho mục đích quản lý và sử dụng của bạn.​


Trường dữ liệu thông tin:​

 • Route: Tên tuyến đường (lộ trình) mà bạn muốn đặt cho nó. Hãy đặt một cái tên dễ nhớ và có thể gợi ý cho bạn về mục đích của tuyến đường.​

 • Applicable On: Tuyến đường sẽ được áp dụng trên đối tượng nào.

  • Product Categories: Danh mục hàng hóa. (Tất cả các sản phẩm thuộc bất kì danh mục nào cũng có thể sử dụng)​

  • Products: Sản phẩm. (Tất cả sản phẩm đều có thể được áp dụng.​

 • Warehouse:

  • Nếu tích vào ô này thì bạn sẽ phải xác định kho hàng hóa nào được áp dụng tuyến đường bạn đang cấu hình và chỉ các kho này có thể sử dụng được.​

  • Nếu không tích vào ô: tuyến đường sẽ có được áp dụng theo kho.​

 • Rules: Bộ nguyên tắc vận chuyển cho tuyến đường.​

Trong tuyến đường “Dropship”, bạn có thể nhận thấy, hàng hóa được thiết lập vận chuyển được thực hiện khi bạn thực hiện mua hàng, và hàng hóa được vận chuyển từ vị trí nguồn (Source Location) là vị trí kho nhà cung cấp (Partner Locations/ Vendors) đến vị trí đến (Destination Location) là vị trí của khách hàng (Partner Locations/ Customers). Nói cách khách, những hàng hóa này sẽ được vận chuyển trực tiếp từ vị trí của nhà cung cấp đến vị trí khách hàng của bạn nhưng không cần đi qua kho của bạn.​


Phần 3: Sử dụng tính năng


Bước 1: Tạo đơn hàng bán


Để bắt đầu cho việc sử dụng tính năng này, bắt đầu từ một đơn hàng bán.​


1577327763140.png


Bước 2: Xử lý đơn hàng mua


Sau khi đơn hàng bán được xác nhận, một đơn hàng mua sẽ được tạo tự động tại phân hệ mua hàng.​


1577327769047.png


Bước 3: Kiểm tra thông tin giao hàng (Drop Ship Address)


1577327775260.png


Khi đơn hàng mua được tạo, truy cập vào đơn hàng, tại thẻ “Other Information”, kiểm tra thông tin địa chỉ giao hàng.​


Như vậy, bạn đã có thể thiết lập và sử dụng thành công cả tuyến đường vận chuyển thả và sản phẩm được vận chuyển thả trên Odoo.​


trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Quản lý đơn hàng gọi thầu (Call for Tender)
“Gọi thầu” là một thủ tục đặc biệt để yêu cầu cung cấp từ nhiều nhà cung cấp để có được mức giá thú vị nhất.