Yêu cầu xét duyệt đơn hàng giá trị lớn từ người quản lý

 


Trong một số trường hợp mua những đơn hàng đắt hàng, bạn sẽ cần sự chấp thuận của quản lý, bạn có thể dễ dàng thực hiện trên Odoo.


Phần 1: Cấu hình hệ thống


Để thực hiện được tính năng này, truy cập PURCHASE: Purchases ‣ Configuration ‣ Settings và kích hoạt tính năng “Order Approval”. Từ đây, bạn cũng có thể ghi nhận số lượng tối thiểu để yêu cầu sự xác nhận.


1577070428484.png


Phần 2: Sử dụng tính năng


Khi làm việc trên RFQ mới, nếu đơn đặt hàng được tạo bởi người dùng chứ không phải người quản lý và số lượng đơn hàng vượt quá số tiền tối thiểu bạn đã chỉ định, trạng thái “Yêu cầu Phê duyệt” - To Approve mới sẽ được đưa ra trong quy trình.


1577070549189.png


Sau khi nhấp vào “To Approve”, đơn hàng sẽ được phê duyệt và chuyển sang nghiệp vụ nhận hàng.


1577070577420.png


Như vậy, bạn đã có thể cấu hình và sử dụng tính năng "Yêu cầu phê duyệt những đơn hàng có giá trị cao".


trong Mua hàng
Nguyễn Sơn Tùng
26 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hướng dẫn sử dụng phân hệ Mua hàng - Hủy đơn hàng ​