Lựa chọn quy trình xử lý giao hàng

Bắt đầu viết ở đây...

Lựa chọn quy trình xử lý giao hàng

Phần 1: Những quy trình xử lý giao hàng trên Odoo


Để lựa chọn quy trình giao hàng, việc xuất kho như thế nào, giao hàng ra sao sẽ hợp lý tùy thuộc vào doanh nghiệp cảu bạn, ví dụ như loại hàng hóa bạn sẽ giao, quy mô của kho hàng hoặc số lượng đơn hàng bạn xuất đi mỗi ngày, v.v.. và cách bạn xử lý chứng từ xuất kho cho khách hàng của bạn hay điều chuyển nội bộ cũng thay đổi rất nhiều.


Trên hệ thống của mình, Odoo cho phép bạn xử lý quy trình nhận hàng của mình theo 03 cách khác nhau:

  • Một bước: Giao hàng trực tiếp từ kho.

  • Hai bước: Điều chuyển hàng hóa ra khỏi kho đến vị trí đưa hàng hóa lên phương tiện vận chuyển và giao hàng.

  • Ba bước: Đóng gói hàng hóa, điều chuyển hàng hóa đến vị trí đưa hàng hóa lên phương tiện vận chuyển và giao hàng.

Phần 2: Cấu hình hệ thống


Để thực hiện được những quy trình xử lý này, bạn có thể thực hiện những bước sau.

Bước 1: Truy cập: INVENTORY > Configuration > Settings

Bước 2: Trên màn hình Settings, tại nhóm Warehouse, kích hoạt tham số Multi-Step Routes.

1578589135543.png


Sau khi kích hoạt tham số cấu hình cho việc quản lý quy trình xử lý giao hàng nhiều bước, bạn đã có thể cấu hình những quy trình giao/ nhận hàng hóa cho từng kho cụ thể.

Phần 3: Sử dụng tính năng

Trường hợp 1: Giao hàng 01 bước

Mặc định trên hệ thống của mình, Odoo luôn tự động lựa chọn quy trình nhận hàng/ giao hàng của mình là 01 bước. Bạn có thể tạo mới một kho hoặc truy cập vào một kho đã được tạo trước đó để xem cài đặt này.

Truy cập: INVENTORY > Configuration > Warehouse (nhấp Create để tạo mới).

Trên màn hình nhập liệu, lựa chọn Outgoing ShipmentsDelivery Goods Directly (1 step)


1578589152956.png


Như vậy, đối với những hoạt động điều chuyển hàng hóa đối với kho My Company này, quy trình xử lý của bạn chỉ diễn ra 01 bước đó chính là giao hàng trực tiếp từ kho mà không có bất kì hoạt động điều chuyển nào khác.


Ví dụ: Khi bạn bán một đơn hàng từ kho My Company này, đơn hàng được xác nhận bạn sẽ thấy xuất hiện một phiếu xuất kho được tạo tự động.


1578589161750.png


Phiếu xuất kho được tạo để đáp ứng cho đơn hàng bán.


1578589224206.png


Trường hợp 2: Giao hàng qua 02 bước


Tương tự như giao hàng một bước, bạn có thể cài đặt cho việc quản lý quy trình xử lý giao hàng cho kho hàng của mình thông qua 02 bước: Đưa hàng hóa đến khu vực lên hàng và giao hàng hóa sau đó.


Truy cập: INVENTORY > Configuration > Warehouse (nhấp Create để tạo mới).


Trên màn hình nhà kho, lựa chọn Outgoing ShipmentsSend goods in output and then delivery (2 steps).


1578589284936.png


Ví dụ: Khi bạn bán một đơn hàng từ kho Kho đồ thủy tinh này, đơn hàng được xác nhận bạn sẽ thấy xuất hiện 02 phiếu xuất kho/ giao hàng được tạo tự động.


1578589398424.png


02 phiếu xuất kho/ giao hàng được tạo ra để thực quy trình xử lý giao hàng.


1578589382992.png


Trường hợp 3: Giao hàng 03 bước


Tương tự như giao hàng 01 bước hoặc 02 bước, bạn có thể cài đặt cho việc quản lý quy trình xử lý giao hàng cho kho hàng của mình thông qua 03 bước: Đóng gói hàng hóa, điều chuyển hàng hóa đến vị trí đưa hàng hóa lên phương tiện vận chuyển và giao hàng.


Truy cập: INVENTORY > Configuration > Warehouse (nhấp Create để tạo mới).


Trên màn hình nhà kho, lựa chọn Outgoing Shipments là Pack Goods, send goods in output and then delivery (3 steps)


1578589418402.png


Ví dụ: Khi bạn bán một đơn hàng từ kho Kho đồ thủy tinh này, đơn hàng được xác nhận bạn sẽ thấy xuất hiện 03 phiếu xuất kho/ điều chuyển nội bộ/ giao hàng được tạo tự động.


1578589428356.png


03 phiếu xuất kho/ điều chuyển nội bộ/ giao hàng được tạo tự động.


1578589468152.png


Lựa chọn quy trình xử lý giao hàng
Administrator
28 tháng 12, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment