Gamification
Đặt ra các thách thức để Nâng cao năng suất lao độngThách thức và khuyến khích nhân viên của bạn.

Phân hệ Gamification

Đặt ra các thách thức để Nâng cao năng suất lao động

Thách thức và khuyến khích nhân viên của bạn.

 

Gamification 1

 

Khuyến khích, thúc đẩy, và thách thức đội ngũ nhân viên bạn.

 

Gamification 2

Ứng dụng Gamification của SkyERP cung cấp cho bạn những cách đơn giản và sáng tạo để thúc đẩy và đánh giá nhân viên của bạn.

Theo định nghĩa, ứng dụng này cung cấp cho bạn các công cụ để thách thức các nhân viên nhằm đạt được mục tiêu cụ thể.

Mục tiêu được gán thông qua những thách thức để đánh giá và so sánh các thành viên trong nhóm với nhau thời gian và thông qua thời gian thực hiện.

Bạn có thể tạo một mẫu có sẵn từ các ví dụ khác nhau và lựa chọn bất kỳ hình thức cho các thách thức, dựa trên nhu cầu của công ty bạn - như số lượng khách hàng tiềm năng mới, thời gian để hội đủ điều kiện một tiềm năng hoặc tổng số tiền hóa đơn trong một tuần, tháng hoặc bất kỳ khung thời gian cụ thể nào khác quản lý dựa trên sở thích của bạn.

 

Thách thức nhân viên của bạn có hiệu quả

 

Phần mềm của SkyERP cung cấp cho bạn một mô hình mới mạnh mẽ để tăng động lực làm việc của nhân viên. Bạn có thể tạo ra những thách thức khác nhau, thiết lập mục tiêu mà bạn muốn đạt được.

Sử dụng các biểu đồ để xem tình trạng của mỗi thách thức và sự tiến bộ của từng nhân viên - xem mẫu này có thể cho bạn câu trả lời cho tất cả câu hỏi của bạn về những thách thức.

Gamification 3

 

Động lực của nhân viên và hệ thống thông tin hiệu quả

 

Gamification 4

Khuyến khích nhân viên của bạn và có được kết quả tốt hơn. Tính năng thú vị này cho phép bạn để thúc đẩy nhân viên của bạn một cách đơn giản và sáng tạo dẫn làm tăng hiệu suất trong kinh doanh.

Không cần cho tạo các cách tăng động lực phức tạp hay ý tưởng khác. Tính chất của "games" cho nhân viên của bạn tăng thêm năng suất lao động vào việc đạt mục tiêu của mình.

 

Hệ thống khen thưởng thành tích của nhân viên

Nhân viên có thể được đánh giá và khen thưởng vì đạt được mục tiêu của mình.

 

Đối với những thành tựu không đong đếm được, bạn có thể cấp cho họ phù hiệu khác nhau. Từ một đơn giản "cảm ơn" với một thành tích đặc biệt, một huy hiệu... là một cách dễ dàng để bày tỏ lòng biết ơn đến các nhân viên làm tốt công việc của mình.

Gamification 5

 

Gamification
Administrator
29 tháng 7, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
10 bước để đảm bảo triển khai thành công ERP cho doanh nghiệp
Người ta nói, đi đúng hướng trước là có thể thắng nửa cuộc chiến; điều này cũng đúng khi triển khai ứng dụng ERP. Dưới đây chúng tôi trình bày các bước 10 phải tuân theo hướng dẫn để triển khai thành công giải pháp ERP.