Tạo và sử dụng mẫu thư điện tử trong Odoo
Chúng ta đều biết viết email tốt là rất quan trọng để có tỷ lệ phản hồi cao, nhưng bạn không muốn viết lại cấu trúc tương tự mỗi lần, phải không? Đó là nơi các mẫu email xuất hiện.

Trước hết chế độ nhà phát triển phải được kích hoạt. Sau đó, đi đến Cài đặt ‣ Kỹ thuật ‣ Mẫu . Một khung nhìn của các mẫu hiện có được hiển thị.

Để thêm một cái mới, nhấp vào Tạo và chọn loại tài liệu mà mẫu này được sử dụng. Trong ví dụ dưới đây, mẫu sẽ được gửi cho người xin việc.

Chúng ta đều biết viết email tốt là rất quan trọng để có tỷ lệ phản hồi cao, nhưng bạn không muốn viết lại cấu trúc tương tự mỗi lần, phải không? Đó là nơi các mẫu email xuất hiện. Không cần phải viết lại toàn bộ cấu trúc email mỗi lần, bạn tiết kiệm thời gian để tập trung vào nội dung. Nhiều mẫu cũng cho phép bạn gửi đúng thông điệp đến đúng đối tượng, cải thiện trải nghiệm chung của họ với công ty.

Mẫu email mới trong Odoo
Trong Cấu hình email , các trường như Từ , Đến (Email) , Đến (Đối tác) , yêu cầu giữ chỗ. Nếu trường Từ không được đặt, giá trị mặc định là bí danh email của tác giả, nếu được định cấu hình hoặc địa chỉ email.
Trong Cài đặt nâng cao , nếu Máy chủ thư đi không được đặt, máy chủ có mức ưu tiên cao nhất sẽ được sử dụng.
Tùy chọn Tự động xóa xóa vĩnh viễn các email sau khi chúng được gửi, tiết kiệm không gian trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Trong tab Trình tạo trình giữ chỗ động , hãy tìm Trường bạn muốn sử dụng.

Chế độ xem tab trình giữ chỗ động dưới một mẫu mới trong Odoo

Tiếp theo, sao chép Biểu thức giữ chỗ và dán nó vào Phần thân của email, trong tab Nội dung , sử dụng - về cơ bản - Chế độ xem mã .

Chế độ xem mã cơ thể trong tab nội dung trong Odoo

Vô hiệu hóa tùy chọn Chế độ xem mã bằng cách nhấp vào nó một lần nữa và dễ dàng thiết kế tin nhắn. Nhấp vào Xem trước để kiểm tra xem email trông như thế nào trước khi gửi.

Xem nội dung với chế độ xem cơ thể tiêu chuẩn trong Odoo
Tạo và sử dụng mẫu thư điện tử trong Odoo
Administrator
4 tháng 8, 2020
Share this post
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Lập kế hoạch hoạt động cho bạn
Khi bạn lập kế hoạch cho các hoạt động, bạn giảm thiểu rủi ro về sự không chắc chắn, vì bạn cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho quá trình hành động tiếp theo của bạn