Các dịch vụ

Xây dựng hệ thống Odoo tuỳ chỉnh theo doanh nghiệp bạn

Tư vấn triển khai ERP - Odoo

Triển khai dự án Odoo ERP

Tuỳ chỉnh Odoo theo yêu cầu

Đào tạo người dùng Odoo

Đào tạo kỹ thuật Odoo

Hỗ trợ mọi vấn đề về Odoo

Dịch vụ phần mềm Odoo SaaS

Odoo • Văn bản và hình ảnh
Odoo • Văn bản và hình ảnh

Phát triển Ứng dụng điện thoại hoạt động cùng với Odoo


Phát triển ứng dụng iOS

Phát triển ứng dụng Android 

Phát triển các ứng dụng iOS/Android tích hợp với Odoo

App DMS, CRM, Bán hàng, hoạt động đồng bộ với Odoo

Các lĩnh vực chuyên ngành

Giải pháp tài chính kế toán Việt Nam 

Giải pháp Nhân sự Việt Nam

Quản lý sản xuất

Quản lý Chuỗi bán lẻ và phân phối 

Các giải pháp cho ngành Bất Động Sản 

Giải pháp Quản lý Toà nhà 

Giải pháp Quản lý Xây dựng 

Quản lý trường học

Quản lý bệnh viện / cơ sở y tế

Quản lý Lữ hành 

Quản lý Vận tải, logistic

Odoo • Văn bản và hình ảnh