Chào mừng bạn tới diễn đàn Odoo

Cộng đồng này dành cho những nhà chuyên môn, người yêu thích và muốn tìm hiểu về Odoo, bạn hãy chọn chủ đề bạn quan tâm phía dưới và có thể đặt câu hỏi về bất cứ vấn đề gì liên quan tới Odoo

Quản lý doanh nghiệp

Các thảo luận liên quan tới phương pháp quản lý doanh nghiệp, các thuật ngữ liên quan cũng như ứng dụng công nghệ vào quản lý doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng Odoo

Nơi chia sẻ hướng dẫn sử dụng từ căn bản tới nâng cao về Odoo dành cho người dùng odoo, bạn có thể đặt câu hỏi đối với mọi vấn đề liên quan tới sử dụng odoo ở đây

Kỹ thuật Odoo

Nơi chia sẻ các kinh nghiệm và kỹ thuật phát triển, cấu hình, tuỳ biến odoo dành cho các bạn tech

Courses Discussions