Hướng dẫn sử dụng Odoo

Chào mừng bạn tới diễn đàn này

Bạn có thể đặt câu hỏi tại đây, chúng tôi hoặc các thành viên khác của diễn đàn sẽ trả lời mọi thắc mắc của các bạn liên quan tới Odoo